Kennisportaal Arbo & Personeel
Tips & nieuws omtrent arbo beleid & vitaliteit op de werkvloer!

  • Alles
  • OZD arbo
  • OZD ERD
  • OZD inkomen
  • OZD personeel
  • OZD training

Hoe ons LMS helpt bij Arbowet naleving

LMS helpt bij Arbowet naleving OZD Training Voorkom onveilige situaties met een LMS In een snel veranderende digitale wereld wordt kennisoverdracht een steeds grotere uitdaging. Een gebrek aan efficiënte kennisoverdracht kan leiden tot productie- en tijdsverlies, onveilige situaties, grensoverschrijdend gedrag en zelfs het niet naleven van de Arbowet. Het implementeren van een Learning Management System ... Lees meer

Waarom elke organisatie een LMS systeem nodig heeft

Waarom elke organisatie een LMS systeem nodig heeft OZD Training Het belang van een LMS systeem Het implementeren van een doeltreffend Learning Management System (LMS) is essentieel voor elke organisatie. Het ontbreken van een gestroomlijnde kennisoverdracht kan leiden tot productieverlies, onveilige werksituaties en schendingen van privacywetgeving. Daarnaast benadrukt de Arbowet het belang voor werkgevers om ... Lees meer

Waarom een arbodienst inschakelen

Arbodienst inschakelen Waarom en wanneer? Het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving is een continu proces dat begint met het inschakelen van een arbodienst. Een arbodienst, zoals OZD Personeel, kan jouw organisatie helpen met het implementeren van effectieve maatregelen voor gezondheidsmanagement en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. In ... Lees meer

De rol van een arbodienstverlener in het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden

De rol van een arbodienstverlener in het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden Het belang van een gezonde en veilige werkomgeving kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Een arbodienstverlener speelt hierbij een cruciale rol. Een arbodienst, zoals OZD Arbo van OZD Personeel, biedt professionele ondersteuning en begeleiding bij het bevorderen van een gezonde werkomgeving. In dit blog ... Lees meer

Wat doet een arbodienst

Wat doet een arbodienst? OZD Arbo Overeenkomst met arbodienst verplicht Elke werkgever is volgens de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) verplicht om te zorgen dat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Daarom moet je een overeenkomst afsluiten met een arbodienst, zoals OZD Personeel. Dit heet het basiscontract. Maar wat doet een arbodienst eigenlijk? We vertellen je er graag ... Lees meer

Nawerking Ziektewet eigenrisicodrager

Nawerking Ziektewet eigenrisicodrager Belangrijke informatie Waar moet je rekening mee houden als je overweegt om ERD te worden? Als je eigenrisicodrager (ERD) van de Ziektewet (ZW) wilt worden, moet je rekening houden met een aantal dingen. Twee daarvan zijn het principe van nawerking en het uitlooprisico. Nawerking houdt in dat als een ex-medewerker binnen 4 ... Lees meer

Uitvoering ziektewet eigenrisicodrager

Uitvoering van de Ziektewet als eigenrisicodrager Dit zijn jouw taken en verplichtingen Eigenrisicodrager voor de Ziektewet In het complexe landschap van werkgeversverantwoordelijkheden speelt de Ziektewet een cruciale rol. Wanneer bedrijven kiezen voor het eigenrisicodragerschap (ERD) van de Ziektewet (ZW), krijgen ze te maken met een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden. Maar wat houdt dit ... Lees meer

Arbo-veiligheid en Slim-subsidie

Veiligheid op de werkvloer verbeteren? Maak gebruik van de Slim-subsidie en leid medewerkers op! Veiligheid op de werkvloer is van het grootste belang voor zowel werknemers als werkgevers. Het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid. Een essentieel onderdeel van het bevorderen van veiligheid is het goed opleiden en instrueren van ... Lees meer

Kwaliteitsborging voor bedrijven

Kwaliteitsborging voor bedrijven Versterk jouw team met online werkinstructies In een competitieve zakelijke omgeving is kwaliteit van cruciaal belang. Bedrijven streven naar het leveren van hoogwaardige producten en diensten om klanttevredenheid en succes te waarborgen. Een belangrijk aspect van kwaliteitsborging is het goed opleiden van medewerkers en het zorgen voor consistente en gestandaardiseerde werkprocessen. In ... Lees meer

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Ongewenst gedrag op de werkvloer Bouw aan een respectvolle en inclusieve cultuur met onze online training Op de werkvloer is het creëren van een respectvolle en inclusieve cultuur van essentieel belang. Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals discriminatie, pesten en intimidatie. Dit heeft niet alleen een negatieve impact op de slachtoffers, ... Lees meer

Vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit op de werkvloer De sleutel tot betrokkenheid en productiviteit Wat is vitaliteit op de werkvloer? Vitaliteit op de werkvloer is een onderwerp dat tegenwoordig steeds vaker wordt besproken. Maar wat betekent vitaliteit eigenlijk? Volgens de Van Dale is vitaliteit de energie om te leven, de levenskracht die ons aandrijft om te groeien en te ... Lees meer

Vakantie tijdens re-integratie

Vakantie tijdens re-integratie Evenwicht vinden tussen ontspanning en herstel Re-integreren en op vakantie Vakantie is een welverdiende periode van ontspanning en herstel waar medewerkers en werkgevers vaak naar uitkijken. Maar wat gebeurt er als een werknemer tijdens zijn of haar re-integratieproces op vakantie wil? In dit blogartikel gaan we dieper in op het onderwerp 'vakantie ... Lees meer

Re integratie verplichtingen werknemer

Re integratie verplichtingen werknemer Alle verplichtingen van een werknemer tijdens een re integratieproces op een rijtje Wat is re integratie? Re integratie is een gezamenlijke inspanning tussen werkgevers en werknemers om een succesvolle terugkeer naar werk te bewerkstelligen na ziekte of arbeidsongeschiktheid. In dit artikel richten we ons specifiek op de re integratie verplichtingen van ... Lees meer

Re-integratie Tweede Spoor

Re-integratie Tweede Spoor Strategieën voor succesvolle re-integratie via het Tweede Spoor Re-integratie Tweede Spoor is een essentieel onderdeel van het arbeidsveiligheidsproces voor werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunnen terugkeren naar hun oorspronkelijke functie. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het belang van re-integratie via het Tweede Spoor en hoe werkgevers en ... Lees meer

Duurzame inzetbaarheid tijdens het onboarding proces

Duurzaam inzetbaar vanaf dag 1 Duurzame inzetbaarheid tijdens het onboarding proces Het is van essentieel belang dat werkgevers aandacht besteden aan duurzaam inzetbaar personeel vanaf de dag dat een nieuwe medewerker begint. Dit helpt problemen te voorkomen en de inzetbaarheid van hun medewerkers te garanderen op de lange termijn. Maar hoe integreer je het thema ... Lees meer

De 5 pijlers van duurzame inzetbaarheid medewerkers

De 5 pijlers van duurzame inzetbaarheid medewerkers Hoe blijf je als werknemer en werkgever toekomstbestendig? Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp voor zowel werkgevers als werknemers. Het gaat erom hoe mensen op een gezonde en productieve manier kunnen blijven werken gedurende hun hele loopbaan. Maar hoe bereik je dat? In dit artikel bespreken we de ... Lees meer

Investeer in de toekomst van je bedrijf door te werken aan duurzame inzetbaarheid

Investeer in de toekomst van je bedrijf door te werken aan duurzame inzetbaarheid Duurzaam inzetbaar personeel Investeren in de toekomst van je bedrijf betekent niet alleen kijken naar de korte termijn winst, maar ook naar de lange termijn groei. Een belangrijk aspect hierbij is duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Door te investeren in de duurzame ... Lees meer

Uitvoering Ziektewet: wat houdt het in?

Uitvoering Ziektewet: wat houdt het in? Uitvoeren van de Ziektewet Als werkgever heb je te maken met de uitvoering van de Ziektewet wanneer een werknemer door ziekte niet in staat is om te werken. Maar wat houdt de uitvoering van de Ziektewet precies in en hoe kun je dit als werkgever op een goede manier ... Lees meer

Eigenrisicodrager Ziektewet: wat houdt het in?

Eigenrisicodrager Ziektewet: wat houdt het in? ERD ZW Als werkgever kun je ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Dit betekent dat je zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van de ziektewetuitkering aan werknemers die ziek uit dienst gaan. Maar wat houdt dit precies in en wat zijn de voor- en nadelen van ... Lees meer

Ziektewet uitkering werkgever

Ziektewet uitkering vanuit werkgeversperspectief Wat je moet weten als werkgever over de ziektewet uitkering   Wanneer een werknemer door ziekte niet in staat is om te werken, kan de werkgever te maken krijgen met de ziektewet uitkering. Dit kan zowel financiële als operationele gevolgen hebben voor het bedrijf, en daarom is het belangrijk om goed ... Lees meer

Preventief ziekteverzuim

Preventief ziekteverzuim Voorkomen is beter dan genezen   Als werkgever is het van groot belang om ervoor te zorgen dat jouw werknemers gezond en productief blijven. Preventief ziekteverzuim is daarom essentieel. Voorkomen is immers beter dan genezen. In deze blog bespreken we hoe jij als werkgever preventief ziekteverzuim kunt voorkomen en jouw werknemers gezond en ... Lees meer

Ziekteverzuim verzekering

Ziekteverzuim verzekering Als werkgever wil je ervoor zorgen dat jouw bedrijf en jouw werknemers beschermd zijn tegen onvoorziene omstandigheden, zoals ziekteverzuim. Ziekteverzuim kan namelijk niet alleen emotioneel belastend zijn voor je werknemers, maar het kan ook grote financiële gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Gelukkig is er een oplossing: een ziekteverzuim verzekering. Wat is een ziekteverzuim ... Lees meer

Langdurig ziekteverzuim verminderen

Langdurig ziekteverzuim Langdurig ziekteverzuim kan een aanzienlijke impact hebben op werknemers en werkgevers. Niet alleen in termen van verlies van productiviteit en stijgende zorgkosten, maar ook op de kwaliteit van leven van werknemers. Dit kan leiden tot een verminderde werknemersbetrokkenheid en werkplezier, wat uiteindelijk kan leiden tot een hoog personeelsverloop en een negatieve invloed kan ... Lees meer

Whk premie 2023 – Middelgrote werkgever

Whk premie 2023 Middelgrote werkgever Aan het eind van november 2022 ontvangen alle werkgevers in Nederland de beschikking Werkhervattingskas (Whk). Uit deze kas worden de WGA-uitkeringen verstrekt aan werknemers die na twee jaar verzuim, meer dan 35% arbeidsongeschikt worden beoordeeld door het UWV. Het betreft hier de uitkeringen in de eerste 10 jaar na de ... Lees meer

Premie Whk 2023 – Grote werkgever

Premie Whk 2023 Grote werkgever Eind november 2022 ontvangen alle werkgevers in Nederland de beschikking Werkhervattingskas (Whk). Uit de Whk worden de WGA-uitkeringen verstrekt aan medewerkers die na twee jaar verzuim meer dan 35% arbeidsongeschikt worden beoordeeld door het UWV. Het gaat hier om de uitkeringen in de eerste 10 jaar na de beoordeling. Daarnaast ... Lees meer

Whk premie 2023 – Kleine werkgever

Whk premie 2023 Kleine werkgever Eind 2022 krijgen alle werkgevers in Nederland de beschikking Werkhervattingskas (Whk). Hieruit worden de WGA-uitkeringen verstrekt aan personeel dat na twee jaar verzuim meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt beoordeeld door het UWV. Het betreft hier de uitkeringen in de eerste 10 jaar na de beoordeling. Daarnaast ontvangen de medewerkers met ... Lees meer

RI&E en BRF

RI&E – toevoegen Basis Risico Factoren De verplichte risico inventarisatie en evaluatie naar de arbeidsomstandigheden binnen een organisatie op grond van artikel 5 van de Arbowet, kent sinds kort de verplichting om de risico’s nader te specificeren. De risico’s moeten worden ingedeeld in specifieke basisrisicofactoren. Dit zijn structureel aanwezige grondoorzaken. Bepaalde risico’s krijgen hiermee een ... Lees meer

Volledig eigenrisicodrager voor de Ziektewet – deel 2

Volledig eigenrisicodrager Ziektewet Deel 2 Eigenriscodrager ziektewet worden? In het vorige blog over eigendrager worden voor de Ziektewet is uitgelegd dat er voor de WIA kan worden gekozen tussen een publieke verzekering bij het UWV of een private verzekering. Aangezien de uitvoering van de WIA altijd bij het UWV ligt is de voornaamste vergelijking de ... Lees meer

Aanpassingen No-Risk polis in Veegwet SZW (2022)

Aanpassingen no risk polis in Veegwet SZW (2022) Aanpassingen No-Risk polis in Veegwet SZW (2022) Hoe goed het ook bedoeld is, de no risk polis blijft voor verwarring zorgen. Dit begint al bij de naam, maar ook omdat er aanpassing zijn gedaan waardoor een werkgever een financieel risico loopt van gemiddeld €150.000 over 10 jaar. ... Lees meer

Volledig eigenrisicodrager voor de Ziektewet – deel 1

Volledig eigenrisicodrager voor de Ziektewet Deel 1 De Ziektewet (ZW) is tegenwoordig een vangnetuitkering voor specifieke groepen van werknemers. Deze werknemers hebben flexibele arbeidscontracten, vaak met een beperkte duur. De periode waarin er recht is op een ZW-uitkering dient dan ter overbrugging tot het moment waarop het recht op een WIA-uitkering wordt bepaald. Dit ‘poortwachtermoment’ ... Lees meer

Eigenrisicodrager WGA

Eigenrisicodrager WGA Wat houdt eigenrisicodrager WGA in? In deze blog gaan we het hebben over eigenrisicodrager WGA Jouw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte worden ze beoordeeld door het UWV en krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hiervoor moet het percentage arbeidsongeschiktheid hoger liggen dan 35%. ... Lees meer

Duurzame inzetbaarheid

Waarom praten we over duurzame inzetbaarheid? Duurzaamheid is het toverwoord van de laatste jaren. Heel veel zaken moeten duurzamer, het moet minder energie kosten om iets in stand te houden of minder afval (uitval) opleveren. Duurzaam kan betekenen dat het langer mee moet gaan. Dit kan ook bij personeel, we hebben het dan over duurzame inzetbaarheid.  ... Lees meer

WHK Premie berekenen

WHK Premie berekenen Update 2022 Let op: Deze blog gaat over de Whk premie 2022, die in 2021 wordt gestuurd. De beschikking Whk 2023 kun je eind november 2022 verwachten. We hebben een drietal blogs geschreven over de Whk premie 2023 voor kleine, middelgrote en grote werkgevers. Whk premie berekenen of controleren? Dat doe je ... Lees meer

Rookbeleid-rookruimte

Rookverbod op de werkvloer; rookbeleid rondom de rookruimte verandert per 1 januari 2022 ingrijpend! Een nieuw rookverbod doet zijn intrede. Werkgevers zijn verplicht om rookruimtes per 1 januari 2022 te sluiten! Het rookbeleid verandert dus ingrijpend. Maar wat houdt dit concreet in en welke acties kan je nu al ondernemen? Alle rookruimtes in zowel semipublieke ... Lees meer

Minimumloon 2021

Minimumloon 2021 PER 1 JANUARI 2021 Zakelijk Inzicht in je zakelijke, financiële planning Bedragen minimumloon 2021 Bekijk de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 januari 2021. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin ... Lees meer