WIA: WGA en WGA ERD
OZD INKOMEN!

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte worden medewerkers beoordeeld door het UWV en krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering, mits de arbeidsongeschiktheid hoger is dan 35%. Het UWV voert de WIA uit en betaalt de uitkering uit aan de werknemer.

De WIA bestaat uit twee regelingen, namelijk de WGA en de IVA. Medewerkers die tussen de 35-80% arbeidsongeschikt zijn en werknemers die volledig (80-100%) maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, vallen onder de WGA. De IVA is voor medewerkers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

De IVA-uitkeringen worden betaald uit een fonds door het UWV. De premie voor de WGA komt voor rekening van jouw als werkgever. Je betaalt hiervoor een premie bovenop het brutoloon van de werknemer. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie. De basispremie is voor alle bedrijven gelijk maar, de gedifferentieerde premie is voornamelijk afhankelijk van de grootte van het bedrijf. We hebben een drietal blogs geschreven voor de kleine, middelgrote en grote werkgever voor meer informatie over de hoogte van deze premie in 2023.

Je hebt als werkgever een verzekeringsplicht voor de WGA, maar je kunt wel kiezen hoe je verzekerd wilt zijn. Je bent standaard verzekerd bij het UWV. Je kunt er ook voor kiezen om het risico privaat te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Je wordt dan eigenrisicodrager voor de WGA.

duurzame inzetbaarheid
eigenrisicodrager WGA ERD

Veelgestelde vragen WIA en WGA

Heeft iedereen recht op WIA?

Elke werknemer is verzekerd voor de WIA. Of er recht is op een uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte.

Wat betekent WIA voor werkgever?

De WIA is een werkgeversverzekering. De premie die voor deze verzekering wordt betaald komt voor rekening van de werkgever. Er is wel een verschil in berekening tussen UWV en private verzekeringsmaatschappij. Daar lees je in de blog Eigenrisicodrager WGA meer over.

Wat is het verschil tussen Ziektewet en WIA?

Ziektewet is het vangnet voor werknemers als ze tijdens de eerste twee jaar van zieke geen arbeidsovereenkomst (meer) hebben. De WIA gaat in na twee jaar en is dus meer de opvolging van de Ziektewet.

Wat is de WGA?

WGA regelt binnen het sociale domein de uitkeringen als een werknemer langer dan twee jaar ziek is.

Wat is het verschil tussen WGA en WIA?

De WGA is een onderdeel van de WIA. Het regelt de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. De andere regeling is de IVA voor volledig arbeidsongeschiktheid.

Wat is WGA ERD?

WGA ERD staat voor eigenrisicodrager van de WGA. Dit geldt voor bedrijven die niet langer verzekerd willen zijn bij het UWV, maar bij een particuliere verzekeraar.

HOE VERZEKERD BEN JIJ
VAN EEN GOED INKOMEN EN LAAG RISICO

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Inkomen: jouw partner voor een verzekerd inkomen!