Volledig eigenrisicodrager Ziektewet
Deel 2

Eigenriscodrager ziektewet worden? In het vorige blog over eigendrager worden voor de Ziektewet is uitgelegd dat er voor de WIA kan worden gekozen tussen een publieke verzekering bij het UWV of een private verzekering. Aangezien de uitvoering van de WIA altijd bij het UWV ligt is de voornaamste vergelijking de premie die wordt berekend. Er is dus geen sprake van volledig eigenrisicodragerschap voor het WIA-risico.

De Ziektewet is dus een overbrugging tussen de periode dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever stopt maar er nog geen beoordeling is voor de WIA. Dit geldt voornamelijk voor werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Als de overeenkomst eindigt, dan is er ook geen loondoorbetalingsverplichting meer. De Ziektewet is daarmee een sociaal vangnet geworden voor specifieke werknemers.

Uitgangspunt in ons sociale stelsel is dat het risico is verzekerd en dan ook bij het UWV. En net als bij de WIA is er wel de mogelijkheid om het risico te verzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij. In het geval van de ZW zal de verzekeringsmaatschappij ook de uitvoering voor haar rekening nemen. De uitvoering betreft het beoordelen van de claim, de berekening van het uitkeringsbedrag en de begeleiding van de zieke ex-werknemer zolang er recht is op een uitkering. De werkgever betaalt dan alleen de premie en heeft er verder weinig omkijken naar.

eigenrisicodrager ziektewet
eigenrisicodrager ziektewet

Verzekeren via UWV, verzekeren via privaatverzekeraar of eigenrisicodrager Ziektewet

Maar wat als de premie te hoog is voor het risico? Of als de werkgever van mening is dat het bedrijf de uitvoering beter kan verzorgen dan het UWV of een verzekeringsmaatschappij?

Dit laatste is niet eens zover gezocht. En dit heeft te maken met de periode van de loondoorbetalingsverplichting. Voor medewerkers met een vast contract duurt deze periode de volledige 104 weken. In deze periode is de werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. En heeft hij de vrijheid om het verzuimrisico te verzekeren of dit zelf te dragen. De ZW kan ook worden gezien als een verlenging van deze periode voor ex-werknemers tot de beoordeling voor de WIA.

Dit is inderdaad voor de ZW de derde optie:

  • Verzekeren bij UWV – premie via salarisadministratie
  • Verzekeren bij verzekeringsmaatschappij – premie via factuur
  • Ziektewet zelf uitvoeren

In dit laatste geval moet het recht op een uitkering worden bepaald, de hoogte en de duur worden vastgesteld en is de werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding van zijn zieke ex-werknemer. Maar dit was hij toch al, immers tot dit moment was hij op grond van de Wet Verbetering Poortwachter verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn werknemer.

Toch vraagt de uitvoering van de ZW wel het nodige van een bedrijf. Hierbij moet dan voornamelijk worden gedacht aan het beleid en de procedures rondom verzuim en re-integratie. Deze moeten goed worden vastgelegd en worden geborgd. Daarnaast kost de begeleiding van zieke werknemers natuurlijk wel tijd en geld.

Voor de uitvoering van de ZW kan dus gedacht worden aan:

  • Volledig zelf uitvoeren eventueel met ondersteuning van deskundigen
  • Uitvoering volledig uitbesteden aan externe partij

In dit laatste geval worden er uitvoeringskosten in rekening gebracht, maar geen verzekeringspremies voor de financiële risico’s.

Wat nu de beste keuze is voor een werkgever is maatwerk. Hierbij is van belang hoe groot de organisatie is, het personeelsbestand, verzuimhistorie en interne processen. Voor meer informatie kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

HOE VERZEKERD BEN JIJ
VAN EEN GOED INKOMEN EN LAAG RISICO

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Inkomen: jouw partner voor een verzekerd inkomen!