Re integratie verplichtingen werknemer

Alle verplichtingen van een werknemer tijdens een re integratieproces op een rijtje

Wat is re integratie?

Re integratie is een gezamenlijke inspanning tussen werkgevers en werknemers om een succesvolle terugkeer naar werk te bewerkstelligen na ziekte of arbeidsongeschiktheid. In dit artikel richten we ons specifiek op de re integratie verplichtingen van de werknemer. We bespreken de verantwoordelijkheden van werknemers tijdens het re integratieproces en benadrukken het belang van hun actieve betrokkenheid om een positief resultaat te bereiken.

re integratie verplichtingen werknemer

De verplichtingen van de werknemer bij een re integratietraject

Een werknemer heeft verschillende verplichtingen tijdens een re integratieproces. Hieronder bespreken we welke dat zijn.

 • Actief meewerken
  Een werknemer heeft de plicht om actief mee te werken aan het re integratieproces. Dit houdt in dat de werknemer de nodige informatie verstrekt aan de werkgever en eventuele externe partijen die betrokken zijn bij de re integratie. Daarnaast dient de werknemer mee te werken aan medische onderzoeken en behandelingen en de voorgestelde stappen en aanpassingen serieus te overwegen.
 • Opvolgen van adviezen en aanbevelingen
  Tijdens het re integratieproces kunnen verschillende deskundigen, zoals bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen, adviezen en aanbevelingen geven. Het is de verantwoordelijkheid van de werknemer om deze adviezen serieus te nemen en op te volgen. Dit kan betrekking hebben op aangepast werk, training of andere interventies die nodig zijn om een succesvolle terugkeer naar werk te realiseren.
 • Actieve communicatie
  Een goede communicatie tussen de werknemer en de werkgever is van essentieel belang tijdens het re integratieproces. De werknemer dient open en eerlijk te communiceren over de voortgang van zijn of haar herstel, eventuele beperkingen en behoeften. Het is belangrijk om eventuele zorgen, obstakels of onduidelijkheden tijdig te bespreken, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.
 • Zelfinzicht en zelfmanagement
  Een werknemer moet bereid zijn om zelfinzicht te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen gezondheid en herstel. Dit kan onder andere inhouden dat de werknemer actief werkt aan het verbeteren van zijn of haar gezondheid, het volgen van adviezen met betrekking tot leefstijl en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen re integratieproces.
 • Reële verwachtingen en flexibiliteit
  Het is belangrijk dat de werknemer realistische verwachtingen heeft ten aanzien van het re integratieproces. Herstel kan tijd kosten en de weg naar volledige werkhervatting kan gepaard gaan met ups en downs. Flexibiliteit is daarom essentieel. De werknemer dient bereid te zijn om aanpassingen te accepteren, nieuwe vaardigheden te leren en zich aan te passen aan eventuele veranderingen uitdagingen op de werkvloer.
 • Actieve betrokkenheid bij het opstellen van het re integratieplan
  De werknemer heeft het recht en de verplichting om actief deel te nemen aan het opstellen van het re-integratieplan. Dit plan dient rekening te houden met de individuele mogelijkheden, behoeften en beperkingen van de werknemer. Door actief mee te denken en input te leveren, kan de werknemer zorgen voor een re integratieplan dat haalbaar en effectief is.
 • Voortdurende evaluatie en aanpassing
  Het re integratieproces is een dynamisch proces dat voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd moet worden. De werknemer heeft de verplichting om actief deel te nemen aan deze evaluaties en bereid te zijn om eventuele aanpassingen en aanbevelingen te accepteren. Hierdoor kan het re integratietraject worden geoptimaliseerd en de kans op een succesvolle terugkeer naar werk worden vergroot.

Het belang van de werknemer in het re integratieproces

De actieve betrokkenheid van de werknemer is van cruciaal belang voor een succesvolle re integratie. Door te voldoen aan de re integratie verplichtingen kan de werknemer positief bijdragen aan het proces en de kans vergroten op een geslaagde terugkeer naar werk. Bovendien biedt actieve betrokkenheid de werknemer de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het eigen herstel en de werkhervatting, wat een positief effect kan hebben op het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde.

Het naleven van de re integratie verplichtingen als werknemer is essentieel voor een succesvolle terugkeer naar werk na ziekte of arbeidsongeschiktheid. Door medewerking te verlenen, adviezen op te volgen, actief te communiceren, zelfinzicht en zelfmanagement te tonen, realistische verwachtingen te hebben, flexibel te zijn, actief deel te nemen aan het opstellen van het re integratieplan en voortdurend te evalueren en aan te passen, kan de werknemer een waardevolle bijdrage leveren aan het re integratieproces. Dit zal niet alleen het herstel en de werkhervatting bevorderen, maar ook het welzijn en de arbeidsveiligheid van de werknemer ten goede komen.

Heb je hulp nodig bij het begeleiden van een re integratietraject? Neem dan contact op met onze arbodienst.

re integratie verplichtingen werknemer

ARBODIENST
INSCHAKELEN?

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Arbo: jouw partner in verzuim en inkomen!