Het ARBO handboek

Het arbohandboek van een organisatie bevat alle beleidsstukken van de organisatie met betrekking tot veilig en gezond werken. En het zijn meer beleidsstukken dan menigeen denkt. Het kunnen de volgende onderdelen zijn:

 • Arbobeleid
 • Verzuimbeleid
 • Re-integratiebeleid
 • Ziektewetbeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • Vitaliteitsbeleid
 • PSA-beleid
 • Veiligheidsbeleid
 • Bijzonder groepen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM)
 • Ongevallenmelding en registratie
 • Registratie Gevaarlijke Stoffen
 • Intern transport
 • Besloten ruimte

Deze lijst kan gemakkelijk worden aangevuld met andere onderwerpen.

duurzaam inzetbaarheid personeel

Wat is beleid?

Een organisatie moet zich op basis van haar visie en strategie doelen stellen. Hiervoor worden plannen op papier gesteld zodat medewerkers deze plannen kunnen lezen. Het management is daarna verantwoordelijk om deze doelen te behalen. Tijdens de uitvoering van deze taak wordt er kennis opgedaan. Deze kennis kan worden geborgd en gedeeld met de medewerkers.

De plannen en de daarbij opgedane kennis is het beleid van de organisatie

Arbeidsomstandigheden

Dit bovenstaande kunnen we dan toespitsen op de arbeidsomstandigheden van het bedrijf. Arbeidsomstandigheden omvat het veilig en gezond werken van de medewerkers. Het wordt zo belangrijk gevonden dat diverse wetten en regels erop gericht zijn. Waaronder de Arowetgeving.

In de Arbowet staat bijvoorbeeld de wettelijke verplichting om een Arbo-, Verzuim- en PSA-beleid te hebben. En dit moet aantoonbaar zijn, dus zijn vastgelegd.

ARBO Managementsysteem

Dit vastleggen van het beleid is stap één. Het direct en makkelijk toegankelijk maken van het beleid is stap twee. Het op tijd aanpassen van het beleid van veranderende wet- en regelgeving (compliance) is stap drie. Al deze stappen noemen we het managementsysteem. Op deze manier kan het worden georganiseerd door het management en kan men er toezicht op houden.

ARBO Handboek

De output noemen we dan het arbohandboek. De elementen die direct gedeeld moeten worden met de medewerkers, bijvoorbeeld bij het in dienst treden, staan dan in het personeelshandboek

duurzame inzetbaarheid medewerkers

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

ARBOHANDBOEK
VOOR UW BEDRIJF??

Ook de voordelen van veiligheid en gezondheid benutten?
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Personeel: uw partner in ARBO beleid