Volledig eigenrisicodrager voor de Ziektewet
Deel 1

De Ziektewet (ZW) is tegenwoordig een vangnetuitkering voor specifieke groepen van werknemers. Deze werknemers hebben flexibele arbeidscontracten, vaak met een beperkte duur. De periode waarin er recht is op een ZW-uitkering dient dan ter overbrugging tot het moment waarop het recht op een WIA-uitkering wordt bepaald. Dit ‘poortwachtermoment’ is altijd na 104 weken na de eerste ziektedag.

Als iemand vroeger een uitkering kreeg omdat hij ziek of arbeidsongeschikt was, dan liep hij in de ziektewet. De ziektewet was een sociaal vangnet voor zieke werknemers. Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is hiervoor in de plaats gekomen dat werkgevers verplicht het loon moeten doorbetalen bij ziekte of gebrek van een werknemer. Met daarbij nog een tweede ring van bescherming, namelijk dat de werknemers in deze periode ook niet ontslagen kunnen worden. Dit wordt het opzegverbod genoemd. De periode van de loondoorbetaling is stapsgewijs steeds langer geworden en sinds 2004 is dit 104 weken.

In deze 104 weken is de werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding van de zieke werknemer en moet hij er alles aan doen om de werknemer terug in het arbeidsproces te krijgen. Na de 104 weken is er een beoordelingsmoment of de werkgever voldoende heeft gedaan. Dit wordt de ‘poortwachtertoets’ genoemd. De poortwachter in deze is het UWV, die als uitvoeringsorgaan van de werknemersverzekeringen moet beoordelen of een arbeidsongeschikte werknemer recht heeft op een sociale uitkering. Is het antwoord ‘ja’, dan heeft de werknemer recht op een WIA-uitkering. Anders is er wellicht nog het vangnet van de WW.

eigenrisicodrager ziektewet 3
ziekteverzuim verzekering

Eigenrisicodrager voor de WGA of ziektewet zijn of worden?

Voor de WIA is de werknemer verzekerd. Vaak zonder dat hij zich hiervan bewust is. Dit komt omdat de premie voor deze verzekering wordt betaald door de werkgever. De premie wordt berekend over het brutoloon. Deze berekening wordt in de maand december van elk jaar door de Belastingdienst naar alle werkgevers gestuurd en wordt de Beschikking Werkhervattingskas (Whk) genoemd. De premie wordt via de salarisadministratie betaald aan de belastingdienst en doorgestort naar het UWV. Het UWV is daarmee een publieke verzekeraar.

Het is mogelijk om deze verzekering privaat te sluiten. Dit wil zoveel zeggen dat er geen premie wordt betaald aan de publieke verzekeraar, maar aan een private verzekeraar. Deze verzekeraar loopt dan de financiële risico’s voor de uitkeringsperiode van de WIA. Hierbij ontstaat er dus een concurrentiepositie tussen het UWV en een private verzekeringsmaatschappij. Belangrijk punt om te weten is dat het UWV wel verantwoordelijk blijft voor de uitvoering. Het vergelijken zal dus bijna volledig zijn toegespitst op de premie die wordt berekend.

Maar in het algemeen kan worden gesteld dat het risico verzekerd moet zijn. Alleen de hele grote ondernemingen, denk aan beursgenoteerde bedrijven, kunnen dit risico door een borgstelling afdekken. Reden hiervoor is dat het risico dan wellicht niet heel groot is, maar de financiële consequenties daarentegen wel. En in een dergelijk scenario (kleine kans – groot effect) is verzekeren de ideale oplossing. De financiële risico’s zijn namelijk dat de WIA-uitkering voor de duur van 10 jaar moet worden uitbetaald. In deze periode kan het totale uitkeringsbedrag oplopen tot enkele tonnen. En om te zorgen dat een onderneming niet in betalingsproblemen komt, is er de verplichting om het risico te verzekeren. De enige keuze is dus publiek of privaat.

De Ziektewet is door deze ontwikkelingen een hele andere verzekering geworden. Het is tegenwoordig een vangnet voor de periode dat de loondoorbetaling van de werkgever stopt, maar de duur van het verzuim nog geen 104 weken heeft geduurd. Deze periode wordt overbrugd door de Ziektewet. Ook hiervoor is een werknemer verzekerd via zijn werkgever, maar in tegenstelling tot de WIA mag een werkgever de Ziektewet ook volledig zelf uitvoeren.

ZIEKTEWET CASEMANAGEMENT
ONTVANG GRATIS DIT BOEK

Als je als werkgever zelf grip wil krijgen op Ziektewetinstroom en WGA-instroom vanuit de Ziektewet, kan je overwegen om eigenrisicodrager te worden. Beperken van instroom kan je veel geld besparen en het is dus niet vreemd dat steeds meer werkgevers nadenken over eigenrisicodragerschap. Een werkgever die Ziektewet eigenrisicodrager wordt, gaat zelf de Ziektewet uitvoeren. Omdat dit voor de meeste  werkgevers onbekend terrein kan zijn, bieden we vanuit OZD personeel dit boek aan.

Het boek “Ziektewet Casemanagement”  kijkt mee bij werkgever Zwingelspaan die eigenrisicodrager wordt en laat op een verhalende manier kennis maken met de belangrijkste aspecten  van Ziektewet eigen risico dragen. Vul hieronder je informatie in en er wordt z.s.m. contact met je gezocht zodat je binnenkort in bezit bent van dit prachtige boek.

Ja, stuur mij dit GRATIS boek: Ziektewet Casemanagement
Geheel vrijblijvend, de keuze is aan jou.

  Beveiligingsvraag:

  HOE VERZEKERD BEN JIJ
  VAN EEN GOED INKOMEN EN LAAG RISICO

  Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
  Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
  Neem vrijblijvend contact met ons op!

  OZD Inkomen: jouw partner voor een verzekerd inkomen!