Whk premie 2023
Kleine werkgever

Eind 2022 krijgen alle werkgevers in Nederland de beschikking Werkhervattingskas (Whk). Hieruit worden de WGA-uitkeringen verstrekt aan personeel dat na twee jaar verzuim meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt beoordeeld door het UWV. Het betreft hier de uitkeringen in de eerste 10 jaar na de beoordeling. Daarnaast ontvangen de medewerkers met een contract voor bepaalde tijd die tijdens deze twee jaar ziek uit dienst gaan de Ziektewetuitkeringen. Om deze uitkeringen te bekostigen, moeten werkgevers een premie betalen.

eigenrisicodrager WGA ERD

Whk premie afhankelijk van bedrijfsgrootte

De hoogte van de Whk premie is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de sector waarin het bedrijf is ingedeeld door de Belastingdienst.

Wanneer een bedrijf zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel, ontvangt het een SBI-code. Deze code geeft aan wat de activiteit van het bedrijf is. De Belastingdienst deelt het bedrijf op basis van de toegekende SBI-code in bij een sector. De sector waarin het bedrijf is ingedeeld, bepaalt hoe hoog de individuele sectorpremie is in het geval van de Whk premie. De sectorpremie is gebaseerd op het totale risico van de sector.

Whk premie kleine werkgever

Een bedrijf wordt ingedeeld als kleine werkgever als de premieloonsom kleiner is dan 25 maal de gemiddelde loonsom per werknemer.

De gemiddelde loonsom per werknemer is een vast bedrag en wordt jaarlijks vastgesteld door de minister. Voor 2023 geldt een bedrag van €36.200,-. Dit betekent dat als de premieloonsom van het bedrijf kleiner is dan 25 * €36.200,- = €905.00,-, dan kwalificeert het bedrijf als kleine werkgever.

Val je buiten de categorie kleine werkgever? Lees dan de blogs over Whk premie grote of middelgrote werkgevers.

Let op – de Belastingdienst gebruikt voor deze indeling de loonsom van twee jaar terug (T-2). Dus voor 2023 wordt gekeken naar de premieloonsom van 2021.

Voor kleine werkgevers geldt de sectorpremie zoals deze door de minister wordt vastgesteld. De premie bestaat uit een percentage voor de WGA en een percentage voor de Ziektewet. Het percentage moet worden vermenigvuldigd met de premieloonsom. De uitkomst is de premie voor 2023.

Premie Aof

Na 10 jaar stoppen de WGA-uitkeringen niet, maar worden ze betaald uit een fonds. Dit is het Arbeidsongeschiktheidsfond (Aof), ook wel de basispremie WAO/WIA genoemd.

Eerst betaalde elke werkgever in Nederland hetzelfde tarief, maar sinds 2022 is er ook voor de Aof een premiedifferentiatie. De differentiatie voor de Aof is wat makkelijker toe te lichten dan die van de Whk. Er geldt namelijk alleen een onderscheid voor bedrijven met meer of minder dan 25 medewerkers (zie berekening Whk). Het onderscheid is bedoeld om de kleine werkgevers meer financiële armslag te geven om de begeleiding van zieke werknemers goed te organiseren.

Minder dan 25 medewerkers – premieloonsom < € 905.000 Percentage Aof – 5,49%
Meer dan 25 medewerkers – premieloonsom > € 905.000 Percentage Aof – 7,05%

Eigenrisicodrager (ERD) Ziektewet en WGA

Voor zowel de WGA als de Ziektewet geldt dat een werkgever het risico niet hoeft te verzekeren bij het UWV. In plaats hiervan moet een bedrijf het risico verzekeren bij een private verzekeringsmaatschappij. Wanneer de premie van een private verzekeringsmaatschappij lager is dan die van het UWV, dan lijkt dit een goede optie.

Toch is het voor kleine werkgevers vaak minder interessant om uit het publieke bestel te stappen. Dit heeft onder meer met de uitvoeringskosten te maken. Hoewel een vaste grens niet is aan te geven, kan ruwweg een premieloonsom van meer dan €1,5 miljoen als ondergrens worden aangehouden.

Voor meer informatie over al dan niet ERD worden, kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

whk premie berekenen

HOE VERZEKERD BEN JIJ
VAN EEN GOED INKOMEN EN LAAG RISICO

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Inkomen: jouw partner voor een verzekerd inkomen!

1 gedachte over “Whk premie 2023 – Kleine werkgever”

Reacties zijn gesloten.