Nawerking Ziektewet eigenrisicodrager
Belangrijke informatie

Waar moet je rekening mee houden als je overweegt om ERD te worden?

Als je eigenrisicodrager (ERD) van de Ziektewet (ZW) wilt worden, moet je rekening houden met een aantal dingen. Twee daarvan zijn het principe van nawerking en het uitlooprisico. Nawerking houdt in dat als een ex-medewerker binnen 4 weken na het beëindigen van het dienstverband ziek wordt, jij verantwoordelijk bent voor het uitvoeren van de Ziektewet. Daarnaast moet je rekening houden met het uitlooprisico als je besluit om weer te stoppen als ERD. Dit houdt in dat je nog steeds verantwoordelijk bent voor de werknemers die ziek zijn geworden tijdens je ERD-periode. Dit kan tot maximaal 10 jaar na het beëindigen van het eigenrisicodragerschap duren.

We leggen je in dit blog meer uit over het stoppen als ERD en de gevolgen daarvan. Ook vertellen we je over de verplichtingen die je als eigenrisicodrager hebt als een medewerker uit dienst gaat en ziekt wordt.

duurzame inzetbaarheid medewerkers

Wisselen van ERD ZW naar UWV – Stoppen als eigenrisicodrager

Werkgevers kunnen twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – ervoor kiezen om ERD te worden voor de Ziektewet of Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte (WGA). Ook het wisselen van het eigenrisicodragerschap naar de publieke verzekering van het UWV kan alleen op die momenten. Als je wilt wisselen, moet je de aanvraag daarvoor 13 weken van tevoren indienen bij de Belastingdienst. Wanneer je eigenrisicodragerschap is beëindigd kun je pas weer na 3 jaar opnieuw ERD worden.

Uitlooprisico eigenrisicodrager ZW

Het stoppen als eigenrisicodrager voor de Ziektewet is iets waar je als werkgever goed over na moet denken. Je hebt namelijk te maken met het uitlooprisico. Dit houdt in dat je na het stoppen van het eigenrisicodragerschap verantwoordelijk blijft voor de lopende Ziektewet-uitkeringen van jouw (ex-)werknemers. Het uitlooprisico duurt in ieder geval twee jaar. Pas na twee jaar kan het UWV vaststellen of er ziekmeldingen zijn geweest waarvoor je nog moet betalen.

Voorbeeld: Eén van je medewerkers is vanaf 18 december ziek en u wilt vanaf 1 januari stoppen als ERD, dan bent u nog steeds verantwoordelijk voor de Ziektewet-uitkering en re-integratie van die medewerker.

Nawerking Ziektewet eigenrisicodrager

Als een medewerker uit dienst gaat, is deze niet meer verzekerd voor de Ziektewet. Maar wat als de ex-medewerker toch ziek wordt? Als dit binnen 4 weken na het beëindigen van het dienstverband gebeurt, valt deze medewerker onder de nawerking van de Ziektewet. Hij heeft dan recht op een Ziektewet-uitkering, maar alleen als hij op dat moment geen uitkering of (nieuwe) baan heeft. Jij bent dan als vorige werkgever en eigenrisicodrager van de Ziektewet verantwoordelijk voor de Ziektewet-uitkering en re-integratie van de zieke ex-medewerker.

nawerking ziektewet eigenrisicodrager

Eigenrisicodrager ZW worden of niet?

Eigenrisicodragerschap brengt risico’s maar ook voordelen met zich mee. Voordat je besluit om ERD te worden of niet, is het belangrijk om te weten wat eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn inhoudt. Bij OZD Personeel kunnen we je helpen om een volledig beeld te krijgen van wat dit voor jouw bedrijf betekent. Wil je ERD ZW worden? Dan kunnen we je ontzorgen door bepaalde taken over te nemen. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.  

OZD ERD 
INSCHAKELEN?

Wij zijn de oplossing voor de eigenrisicodrager.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD ERD: Werkt voor eigen rekening en risico tegen vast tarief!