Duurzaam inzetbaarheid personeel: Veilig werken en vitaal personeel
OZD training!

Advies voor duurzame inzetbaarheid personeel 

Van duurzame inzetbaarheid van het personeel in de zorg, medewerkers op kantoor of in de productie. Als werkgever ben je erop gericht mensen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden.

Je hoopt dat personeel niet ziek wordt en lang blijft, tegen ziekte kun je je verzekeren en bij langdurige ziekte kan OZD arbo je ondersteunen. Maar het liefst voorkom je dat medewerkers ziek worden en dat je nieuwe medewerkers zoeken moet. Dit kost namelijk veel tijd. Voordat je kunt nadenken over de duurzame inzetbaarheid van het personeel, moet je eerst kijken naar de medewerkers. Presteren de medewerkers naar hun capaciteit en vitaliteit? Loopt de organisatie geen verhoogd risico op uitval door ziekte of gebrek? Zijn de medewerkers zelf gemotiveerd om duurzaam ingezet te worden?

Deze vraagstukken spelen in het heden en niet in de toekomst. Een oplossing voor de toekomst mist zijn werking als er geen aansluiting is op de huidige situatie.

Om te bepalen of de medewerkers goed inzetbaar zijn moet er worden gekeken naar de risico’s die ze lopen. Dit kunnen we opknippen in twee aspecten:

  • Persoonlijke risico’s; vitaal zijn (gezond en gemotiveerd)
  • Omstandigheden; zowel op het werk als in privé

Wat betreft de arbeidsomstandigheden speelt de wetgeving een belangrijke rol. De Arbeidsomstandighedenwet schrijft regels voor om de bestaande risico’s te inventariseren. Daarbij wordt aangemoedigd om over toekomstige risico’s na te denken, maar de focus ligt op de risico’s van nu. Daarnaast moet er in een Plan van Aanpak worden vastgelegd hoe deze risico’s worden voorkomen dan wel beheerst.

duurzame inzetbaarheid
duurzaam inzetbaarheid personeel

Vitaliteit op de werkvloer

Vitaliteit op de werkvloer wat heb je er aan? Vitale medewerkers zijn medewerkers die zich prettig voelen. Ze zijn niet alleen fysiek gezond, maar ook mentaal en emotioneel. Ze hebben zin in het leven, zin in het werk en stralen dat uit. Mensen zijn het fundament van duurzaam resultaat. Maar hoe blijven de motivatie, kennis en vaardigheden van je werknemers hun hele loopbaan optimaal?

Met de juiste ondersteuning werken aan een werkomgeving waarin mensen plezierig en gezond ouder worden. Dat wil jij toch ook?

OZD training biedt, middels vitaliteitsprogramma voor bedrijven, alle relevante handvatten voor vitale werknemers zodat ze zich energieker en stressbestendiger voelen. Hierdoor creëren we bewustwording en kan iedere werknemer zijn gewenste kwaliteit van leven verhogen. Dit heeft tot gevolg dat duurzaam inzetbaar personeel een laag ziekteverzuim en een hoge arbeidsproductiviteit heeft.

OZD training  VOORDELEN:

  • Zorgt voor Vitale medewerkers, vergroot de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid.
  • Borg je trainingsaanbod, processen of onboarding in jouw organisatie.
  • Online voorlichtingen over bedrijfsspecifieke risico’s.
  • Rapportages over de voortgang van de diverse trainingen.
  • Workshops vitaliteit en gezondheid in teamverband.

Duurzame inzetbaarheid

 

“Als bedrijf wil je werken aan duurzame inzetbaarheid van je personeel. Verschillende programma’s dragen bij aan de algemene bewustwording voor een duurzaam, gezond en vitaal leven in relatie tot werk, gezinsleven en vrije tijd. OZD personeel wist de juiste schakels in te zetten. Ze helpen met het creëren van inzicht en bewustwording. Daarbij maken ze voor elke medewerker inzichtelijk welke trainingen er zijn gevolgd. Zo investeer je als werkgever in duurzame inzetbaarheid van je personeel.”

Vitaliteit op de werkvloer?
OZD training voor bedrijfsvitaliteit & gezondheidsprogramma’s op de werkvloer

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD training: verhoog de kennis en vaardigheden van jouw medewerkers.