CONTROLE OP FINANCIËLE RISICO’S ARBEIDSONGESCHIKTHEID?
OZD INKOMEN!

OZD inkomen ontzorgt

Gezond en veerkrachtig ondernemerschap met het financieel risicomanagement, WIA casemanagement en verzekeringsoplossingen van OZD inkomen.

OZD inkomen brengt risico’s in kaart en analyseert en rapporteert deze risico’s. Voor de verzekerbare risico’s kan worden bemiddeld met vooraanstaande verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Naast een scherpe premie wordt ook gekeken naar de verzekeringsvoorwaarden en garanties. Zo helpen we bedrijven en ondernemers financiële risico’s te beheersen door preventie en verzekeringen.

Als werkgever kan je kiezen hoe je verzekerd wilt zijn. Standaard is de werkgever verzekerd bij het UWV. Maar er is de optie om het risico privaat te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Wanneer je ervoor kiest om het risico privaat te verzekeren word je eigenrisicodrager (ERD), lees hierover meer in onze blog: Eigenrisicodrager WGA.

OZD Inkomen VERZEKERINGEN

Je kan voor de volgende inkomensverzekeringen bij OZD Inkomen terecht:

  • WGA-ERD verzekering
  • ZW-ERD verzekering

Wij richten ons advies op de sociale zekerheid in Nederland en dan met name op de verzekerbare risico’s binnen het sociale domein. De sociale zekerheid is een integraal onderdeel van het arbomanagement van een onderneming.

duurzame inzetbaarheid
duurzaam inzetbaarheid personeel

OZD Inkomen RISICOMANAGEMENT

Binnen goed risicomanagement vormen de verzekeringen het sluitstuk. De vraag is daarbij welke risico’s door het bedrijf kunnen worden gemanaged en welke risico’s moeten worden overgedragen.

Verzekeren is niets anders dan risico’s overdragen op een derde partij tegen het betalen van een premie. In Nederland is dit een streng gereguleerde industrie en mag dit risico alleen worden overgedragen aan verzekeringsmaatschappijen.

OZD Inkomen richt zich uitsluitend op de verzekeringen in het sociale domein.

 

OZD inkomen VOORDELEN:

  • Omdat wij ons concentreren op deze verzekeringen zijn wij geen generalisten maar specialisten.
  • Wij adviseren en bemiddelen niet in zakelijke schadeverzekeringen of particuliere verzekeringen in het algemeen.
  • Als specialist gebruiken we onze kennis voor het leggen van verbanden naar risicomanagement op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
  • Start nu met de focus op de mensen in plaats van de rompslomp!

Inkomensverzekeringen

 

“Een inkomensverzekering beschermt tegen de financiële risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. OZD Inkomen wist de juiste schakels in te zetten. Ze helpen om risico’s af te wegen en het proces te vergemakkelijken.”

HOE BEHEERS JIJ
DE FINANCIËLE RISICO’S VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID?

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Wil jij weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD inkomen: de partner voor een verzekerd inkomen!