Waarom praten we over duurzame inzetbaarheid?

Duurzaamheid is het toverwoord van de laatste jaren. Heel veel zaken moeten duurzamer, het moet minder energie kosten om iets in stand te houden of minder afval (uitval) opleveren. Duurzaam kan betekenen dat het langer mee moet gaan. Dit kan ook bij personeel, we hebben het dan over duurzame inzetbaarheid. 

Ook de inzetbaarheid van de medewerkers moet duurzaam. Zeker gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het algemeen de demografische ontwikkelingen in Nederland is er een enorme krapte aan goed personeel. De medewerkers ‘moeten langer mee’. Daarbij wordt er door werkgevers gekeken met een horizon van jaren, misschien wel decennia.

Duurzame inzetbaarheid begint vandaag!

Voordat je kunt nadenken over de duurzaamheid van inzetbaarheid, moet eerst worden gekeken naar de inzetbaarheid van de medewerkers. Presteren de medewerkers naar hun capaciteit? Loopt de organisatie geen verhoogd risico op uitval door ziekte of gebrek? Zijn de medewerkers zelf gemotiveerd om duurzaam ingezet te worden?

Deze vraagstukken spelen in het heden en niet in de toekomst. Een oplossing die van toepassing is in de toekomst mist zijn werking als er geen aansluiting is op de huidige situatie.

Om te bepalen of de medewerkers goed inzetbaar zijn moet er worden gekeken naar de risico’s die ze lopen. Dit kunnen we opknippen in twee aspecten:

  • Persoonlijke risico’s; vitaal zijn (gemotiveerd en gezond)
  • Omstandigheden; zowel op het werk als in privé

Wat betreft de arbeidsomstandigheden speelt de wetgeving een belangrijke rol. De Arbeidsomstandighedenwet schrijft regels voor om de bestaande risico’s te inventariseren. Daarbij wordt aangemoedigd om over toekomstige risico’s na te denken, maar de focus ligt op de risico’s van nu. Daarnaast moet er in een Plan van Aanpak worden vastgelegd hoe deze risico’s worden voorkomen dan wel beheerst.

duurzame inzetbaarheid
duurzaam inzetbaarheid personeel

Vitaliteit van de medewerkers gaat over hun prestatievermogen.

Zijn ze gemotiveerd om hun werk goed te doen en krijgen ze de kans om zich te blijven ontwikkelen? Om het werk goed te doen moet de medewerkers een goede fysieke en mentale conditie hebben. Dit kan worden getraind. En is er aandacht voor de herstelperiode waar de juiste voeding en voldoende rust de pijlers zijn?

De persoonlijke omstandigheden zouden meer aandacht moeten krijgen.

Het privé aspect van deze omstandigheden moet worden gerespecteerd, maar er kan nagedacht worden om de problemen op dit vlak beter bespreekbaar te maken. Door te werken met specialisten die juist op het preventieve vlak kunnen zorgen dat de problemen het hoofd kunnen worden geboden. Dit geldt niet alleen op het mentale vlak, maar kan ook gelden op het financiële vlak. Van belang is dat een werknemer een luisterend oor heeft als hij het bespreekbaar wil maken.

Hiervoor geldt wel dat de medewerkers worden betrokken bij hun inzetbaarheid. Door te communiceren waar ze om hulp en ondersteuning kunnen vragen. Maar ook door ze goede voorlichting te geven over de bestaande risico’s en wat ze zelf kunnen doen en ook waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. En om door middel van trainingen de weerbaarheid te vergroten en hun algehele competenties te verhogen.

Als deze aspecten vandaag de aandacht krijgen die nodig zijn, dan wordt er nu al begonnen met duurzame inzetbaarheid.

Vitaliteit op de werkvloer?
OZDtraining voor bedrijfsvitaliteit & gezondheidsprogramma’s op de werkvloer

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Training: verhoog de kennis en vaardigheden van jouw medewerkers.