Eigenrisicodrager WGA
Wat houdt eigenrisicodrager WGA in?

In deze blog gaan we het hebben over eigenrisicodrager WGA

Jouw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Na 2 jaar ziekte worden ze beoordeeld door het UWV en krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hiervoor moet het percentage arbeidsongeschiktheid hoger liggen dan 35%. Het UWV voert de WIA uit en keert de uitkering uit aan de werknemer.

De premie voor de WGA komen voor rekening van jouw als werkgever. Je betaalt hiervoor een WIA-premie bovenop het brutoloon van de werknemer. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie. De basispremie is voor alle bedrijven gelijk maar de gedifferentieerde premie is voornamelijk afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De premie wordt bekend gemaakt door een Whk beschikking van de belastingdienst die elk jaar rond 1 december aan alle werkgevers wordt verstuurd.

Wil je meer weten over de berekening van de Whk beschikking?  Lees dan de blog over het berekenen van de Whk-premie.

De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA

Maar wat is nu het verschil tussen de WIA en WGA? De WIA is de totale wetgeving en bestaat uit twee regelingen, te weten:

WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) voor:

  • Werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
  • Werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.

De IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) is voor:

  • Werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Bij duurzaam arbeidsongeschiktheid is er geen reële verwachting op herstel. Dit betekent dat een werknemer niet geacht wordt nog aan het werk te komen. Dit is natuurlijk een heel zwaar oordeel en het wordt daarom ook niet zo makkelijk afgegeven.

Een IVA-uitkering wordt niet doorbelast aan de werkgever. De uitkeringen worden uit een ander fonds betaald door het UWV.

Een toegekende WGA-uitkering wordt daarentegen juist wel toegerekend aan de werkgever. Het aantal WGA-uitkeringen van je (ex)-werknemers in de afgelopen 10 jaar bepaalt op die manier je risicoprofiel en ook dit is van belang voor de vaststelling van de premie.

Eigenrisicodrager worden kan alleen voor het risico van werknemers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dat niet.

Eigenrisicodrager WGA

Er geldt dus een verzekeringsplicht voor de WGA. Je kunt als werkgever wel kiezen hoe je verzekerd wilt zijn. Standaard is de werkgever verzekerd bij het UWV. Maar er is de optie om het risico privaat te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. Wanneer je ervoor kiest om het risico privaat te verzekeren word je eigenrisicodrager (ERD). Ben je eigenrisicodrager voor de WGA, dan draag je als werkgever het risico voor zowel het vaste personeel als voor flexwerkers met een WGA-uitkering.

Je blijft dan verantwoordelijk voor de (ex-)werknemers na de periode van 2 jaar arbeidsongeschiktheid. De rol van het UWV wordt beperkt tot het vaststellen van het percentage arbeidsongeschiktheid, de hoogte van de uitkering en de uitbetaling aan je (ex)-werknemer. Deze uitkering(en) worden daarna op de werkgever verhaald. Wat er specifiek verandert, is dat je als werkgever nog 10 jaar verantwoordelijk bent voor de re-integratie van de werknemer, ook als deze uit dienst is. De kosten van deze re-integratie komen voor jouw rekening.

Hoewel we het hier over eigenrisicodrager hebben is dit ergens een verkeerde term. Zoals al aangegeven geldt er een verzekeringsplicht. Dit wordt geborgd door een verplichte garantieverklaring door een verzekeringsmaatschappij. Zonder een dergelijke garantieverklaring zal de belastingdienst je verzoek om eigenrisicodrager te worden niet honoreren.

Maar dit betekent ook dat de door het UWV verhaalde uitkeringen door de verzekeringsmaatschappij worden betaald. En dat de re-integratieverplichtingen een gezamenlijk belang is van de werkgever en zijn verzekeraar. En hier ligt het antwoord op onderstaande vraag.

Eigenrisicodrager WGA
eigenrisicodrager WGA ERD

Wanneer eigen risico dragen?

Het UWV is de uitvoerder van de werknemersverzekeringen in Nederland. Hier behoren een heel scala aan taken en verantwoordelijkheden bij. Zoveel zelfs dat het UWV ze inmiddels niet allemaal meer naar tevredenheid kan uitvoeren. Dit merk je als de organisatie weer eens negatief in het nieuws is.

De vraag is dan of je als werkgever de re-integratieverplichtingen in handen wil leggen van een organisatie die moeite heeft aan al haar verplichtingen te voldoen? Deze vraag is dus relevant omdat alle uitkeringen wel aan de werkgever worden doorbelast.

Het voordeel van eigenrisicodrager is dat je de regie houdt in het proces. Zeker in samenwerking met een adviseur die ook op organisatieniveau kan zorgdragen voor de juiste acties. Zoals documentenbeheer van alle beschikkingen van het UWV alsmede het bezwaar en beroep als dit nodig is. Of de juiste initiatieven om te zorgen dat de (ex)-werknemers weer aan de slag gaan. Bij een juiste schadelastenbeheersing zal blijken dat de premie voor een private verzekering ook voordeliger kan blijken te zijn. En daarmee heb je meteen bij de aanvang als een financieel voordeel te pakken.

OZD Personeel kan je in dit proces helpen om de risico’s af te wegen en het proces te vergemakkelijken. Binnen OZD Inkomen helpen we bedrijven en ondernemers financiële risico’s te beheersen door risicobeheersing en inkomensverzekeringen.

HOE VERZEKERD BEN JIJ
VAN EEN GOED INKOMEN EN LAAG RISICO

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Inkomen: jouw partner voor een verzekerd inkomen!