Uitvoering Ziektewet: wat houdt het in?

Uitvoeren van de Ziektewet

Als werkgever heb je te maken met de uitvoering van de Ziektewet wanneer een werknemer door ziekte niet in staat is om te werken. Maar wat houdt de uitvoering van de Ziektewet precies in en hoe kun je dit als werkgever op een goede manier doen? We leggen het graag uit.

langdurig ziekteverzuim

Wat houdt de uitvoering van de Ziektewet in?

De uitvoering van de Ziektewet houdt in dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het doorgeven van de ziekte van de werknemer aan het UWV. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de werknemer tijdig de ziektewetuitkering ontvangt en ben je verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

Wat zijn de verplichtingen van de werkgever bij de uitvoering Ziektewet?

Als werkgever heb je verschillende verplichtingen bij de uitvoering van de Ziektewet. Zo moet je de ziekte van de werknemer binnen een week melden bij het UWV. Daarnaast moet je het loon van de werknemer gedurende de eerste twee jaar van ziekte doorbetalen en moet je de re-integratie van de werknemer regelen.

Verder moet je als werkgever de Wet verbetering poortwachter volgen. Dit betekent dat je samen met de werknemer een plan van aanpak moet opstellen voor de re-integratie en dat je deze afspraken goed moet documenteren. Daarnaast moet je regelmatig contact onderhouden met de werknemer en moet je zorgen voor passend werk tijdens de re-integratie.

eigenrisicodrager WGA ERD

Zo pak je de uitvoering Ziektewet goed aan

Om de Ziektewet goed uit te voeren, is het belangrijk om goede afspraken te maken met de werknemer over de re-integratie en om deze afspraken duidelijk vast te leggen. Daarnaast is het verstandig om gebruik te maken van re-integratiediensten om de werknemer te ondersteunen bij het terugkeren op de werkvloer.

No-riskpolis

Je kunt als werkgever gebruikmaken van de no-riskpolis. Je hoeft dan bij ziekte van een werknemer geen Ziektewet uitkering te betalen. Ook hoef je geen hogere premie voor de WIA-verzekering te betalen.

Het uitvoeren van de Ziektewet kan een lastige kwestie zijn. Wij staan klaar om al jouw vragen rondom de uitvoering Ziektewet te beantwoorden. Ook kunnen we je helpen bij de re-integratie van zieke werknemers. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

GEEN ZORGEN MEER OMTRENT PERSONEEL?
OZD PERSONEEL ONTZORGT

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Wil jij weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD personeel: verlaagt kosten, verhoogt plezier!