Wat doet een arbodienst?
OZD Arbo

Overeenkomst met arbodienst verplicht

Elke werkgever is volgens de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) verplicht om te zorgen dat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Daarom moet je een overeenkomst afsluiten met een arbodienst, zoals OZD Personeel. Dit heet het basiscontract. Maar wat doet een arbodienst eigenlijk? We vertellen je er graag meer over in dit blog.

Wat doet een arbodienst?

De belangrijkste taak van een arbodienst is het ondersteunen van werkgevers bij hun arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. Om de taken goed te kunnen uitvoeren heeft de arbodienst vier kerndeskundigen in huis, namelijk: de bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidsdeskundige en arbeids- en organisatiedeskundige.

wat doet een arbodienst

Diensten arbodienst

Een arbodienst, zoals OZD Arbo van OZD Personeel, biedt diverse diensten aan die gericht zijn op de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Een van die diensten is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (Ri&E), een wettelijk verplicht instrument om potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkplek te identificeren en aan te pakken. Andere diensten zijn verzuimbegeleiding, een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en ondersteuning bij re-integratie in het tweede spoor.

Verzuimbegeleiding

De meeste organisaties zetten een arbodienst in voor de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers. Goede begeleiding bij verzuim is cruciaal om de duur van het verzuim te beperken. OZD Arbo ondersteunt de organisatie en zieke medewerker gedurende de verzuim- en re-integratieperiode, zodat de medewerker weer veilig en verantwoord aan het werk kan.

Wilt je meer weten over onze verzuimbegeleiding? Bel gerust voor meer informatie of maak een vrijblijvende afspraak.

Verzuimpreventie: voorkomen is beter dan genezen

Ziekteverzuim van medewerkers wil je zoveel mogelijk beperken en het liefst zelfs voorkomen. Voorkomen van verzuim begint met een gezonde werkomgeving. Hier kun je zelf aan bijdragen door de werkplek goed te ventileren, voldoende daglicht binnen te laten en ervoor te zorgen dat elke medewerker genoeg ruimte heeft om comfortabel te werken. Daarnaast moet je er als werkgever voor zorgen dat de werkplek ergonomisch verantwoord is.

Je kunt ook de arbodienst inschakelen om te helpen verzuim te voorkomen. Wij kunnen bijvoorbeeld de risico’s van jouw bedrijf inventariseren en evalueren (RI&E). Neem gerust contact met ons op om te ontdekken hoe OZD Arbo jou kan bijstaan met verzuimpreventie.

ARBODIENST
INSCHAKELEN?

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Arbo: jouw partner in verzuim en inkomen!