Rookverbod op de werkvloer; rookbeleid rondom de rookruimte verandert per 1 januari 2022 ingrijpend!

Een nieuw rookverbod doet zijn intrede. Werkgevers zijn verplicht om rookruimtes per 1 januari 2022 te sluiten! Het rookbeleid verandert dus ingrijpend. Maar wat houdt dit concreet in en welke acties kan je nu al ondernemen?

Alle rookruimtes in zowel semipublieke als publieke gebouwen zijn al gesloten. Voor het bedrijfsleven gaat de sluiting van rookruimtes per januari 2022 in. Dit is overeengekomen in het Nationaal Preventieakkoord.

Hierin staan diverse maatregelen om te zorgen voor een rookvrije generatie. In eerste instantie zouden rookruimtes in bedrijven tot 2023 openblijven. Maar door een uitspraak van Hoge Raad over rookruimtes in de horeca is deze nieuwe regeling versneld ingevoerd. Hierdoor wordt de drempel om te stoppen met roken verlaagd en de drempel om met roken te beginnen verhoogd.

Rookverbod in stappen

Wat te doen in aanloop tot het rookverbod? De rokersruimte geldt momenteel als uitzondering op het rookverbod. Werknemers kunnen in de rookruimte vooralsnog roken. Deze uitzondering komt per 1 januari 2022 te vervallen. Vanaf dat moment is het alleen toegestaan voor werknemers om in de buitenlucht te roken. Als werkgever ben je dan verplicht om te waarborgen dat rokersruimtes daadwerkelijk gesloten zijn per januari 2022 en dat op de werkplek ook niet meer gerookt wordt.

1.Wat is een werkplek volgens het nieuwe rookbeleid?

Een rookverbod geldt voor een werkplek, hier wordt mee bedoeld:

  1. gebouwen of ruimten met 1 of meer werknemers
  2. in cabines van bestelbussen en vrachtwagens
  3. privé ruimten bijv. thuiswerkplek, thuiszorg in privé woningen

Werkgevers hoeven er niet voor te zorgen dat werknemers op hun thuiswerkplek rookvrij kunnen werken. Ook hoeven werkgevers geen aanpassingen te doen of te informeren over het rookbeleid als er gewerkt wordt in een privé woning voor een andere partij.

eigenrisicodrager WGA ERD

2.Rookverbod actiepunten werkgever

Als werkgever moet je zorg dragen voor de werknemers. Het motiveren van gezonde levensstijl past dus goed in dit plaatje. Vanuit een ziekteverzuim punt is het ook interessant, een gezondere levensstijl verlaagt vaak verzuim; wat een positief effect heeft op de premies van ziekteverzuimverzekering. Kijk hier voor meer informatie over inkomensverzekeringen.

Gezien er geïnvesteerd is in een rookruimte gaan we er vanuit dat tevreden medewerkers belangrijk voor het bedrijf zijn. Zie dit verbod op roken dan ook als een nieuwe kans om tevreden medewerkers te krijgen maar dan op een gezondere manier. Voordat we op de zaken vooruit gaan lopen eerst de actiepunten die je nu al kan doen:

  1. de werkgever zorgt ervoor dat bij binnenkomst van de ruimte direct zichtbaar is dat de ruimte rookvrij is door bijvoorbeeld “niet-roken” stickers te tonen;
  2. er dient een mededeling te zijn dat er sprake is van een rookvrije ruimte;
  3. op geen enkele wijze dient tot roken aangezet te worden of roken gedoogd te worden, dus zeker geen asbakken laten staan.
  4. de werkgever dient actief het rookverbod te handhaven en te wijzen op de gevolgen van het niet opvolgen van het rookverbod.

Stel wel vooraf bezoekers en werknemers van de hierboven genoemde acties om de hoogte. Zo doe je er als werkgever verstandig aan om vooraf te informeren over de gevolgen van overtreding van het rookverbod. Door middel van het opstellen van een rookbeleid in een bezoekersreglement of door een rookbeleid in het personeelshandboek op te nemen leg je de spelregels uit.

Let op het naleven van dit verbod op roken is belangrijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert de werkplekken op de naleving van deze regelgeving. Indien zij oordelen dat de werkgever onvoldoende doet om aan zijn verplichtingen te voldoen, kan een boete opgelegd worden van minimaal € 600 en maximaal € 4.500 bij meerdere overtredingen.

3.Rookbeleid & de RIE

Het is dus verstandig om het aangepaste rookbeleid op te nemen in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van de organisatie. In dit proces kunnen de maatregelen worden vastgelegd en geborgd. En daarmee is de RI&E weer actueel. Een veilige en gezonde werkplek vraagt om investeringen. In het kosten-baten-overzicht van de RI&E laten we zien dat hier ook veel baten tegenover staan. Gezien de rookruimte weer een nieuwe bestemming moet krijgen zou je hier ook kansen in kunnen zien. Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever én werknemer. Investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers levert een productieve en flexibele arbeidsorganisatie op.

(Voor meer informatie over de RI&E – zie OZD Arbo)

ARBODIENST
INSCHAKELEN?

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Arbo: jouw partner in verzuim en inkomen!