Wij bieden de oplossing voor de eigenrisicodrager
OZD ERD!

Eigenrisicodrager? OZD ERD!

Een bedrijf kan ervoor kiezen om de ziektewet zelf uit te voeren of dit uit te besteden voor rekening en risico van een private uitvoerder. Voor een vast bedrag per dossier neemt de uitvoerder dit risico over.

De uitvoering bestaat uit het vaststellen van de uitkering en het begeleiden van de zieke ex-werknemer. Dit is bekend terrein voor ons.

duurzame inzetbaarheid
duurzaam inzetbaarheid personeel

EIGEN RISICO DRAGERSCHAP WGA OZD ERD!

Voor uittreding uit het publieke bestel is er wat betreft de WGA een garantieverklaring nodig. Wat neerkomt dat een private verzekeraar het risico verzekert. Bij een loonsom van meer dan € 10 miljoen, zijn er andere mogelijkheden en kan een bedrijf daadwerkelijk zelf invulling geven aan het WGA-beleid. In deze blog lees je meer over wat eigenrisicodrager voor de WGA inhoudt.

SANCTIES EN MAATREGELEN OZD ERD!

Voor zowel de uitvoering van de Ziektewet als de WGA zijn regels nodig. Dit zijn de afspraken wat werkgever en werknemers van elkaar verlangen en wat er gebeurt als één van de partijen zich niet aan de regels houdt. OZD Inkomen adviseert over deze afspraken en voert deze daarna uit.

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

Veelgestelde vragen eigenrisicodrager

  • Wat betekent het als je eigenrisicodrager bent?

Dit betekent dat de verzekering voor arbeidsongeschiktheid niet langer is afgesloten bij het UWV maar bij een private verzekeringsmaatschappij.

  • Waar kun je zien of je eigenrisicodrager bent?

Dit kan op twee manieren; op de beschikking van de Whk staat als percentage 0%. Daarnaast moet er een verzekeringspolis aanwezig zijn.

  • Hoe lang is een werkgever eigenrisicodrager voor een werknemer in de Ziektewet?

Zolang het recht van de werknemer op een Ziektewetuitkering voortduurt, maar nooit meer dan twee jaar.

  • Hoe lang ben je eigenrisicodrager?

Net zolang totdat een bedrijf terugkeert naar het UWV. Als dit gebeurt mag het bedrijf de eerste drie jaar erna geen eigenrisicodrager meer worden.

  • Wat is WGA ERD?

ERD staat voor eigenrisicodrager. Dit geldt voor bedrijven die niet langer verzekerd willen zijn bij het UWV, maar bij een particuliere verzekeraar.

  • Wat betekent eigen risicodrager WGA?

ERD staat voor eigen risico dragerschap. Dit geldt voor bedrijven die niet langer verzekerd willen zijn bij het UWV, maar bij een particuliere verzekeraar.

  • Wat is een WGA ERD verzekering?

Een WGA ERD verzekering is een verzekering die is afgesloten bij een private verzekeringsmaatschappij in plaats van een verzekering bij het UWV.

  • Waarom WGA eigenrisicodrager worden?

Eigenrisicodrager worden doet een bedrijf als de premie van een private verzekeringsmaatschappij lager is dan de premie van het UWV.

  • Wat is de WGA premie?

De WGA premie wordt door het UWV in rekening gebracht voor het risico van arbeidsongeschiktheid van de werknemers. De premie wordt vastgesteld als risicopercentage en wordt berekend over de loonsom van het bedrijf.

eigenrisicodrager ziektewet

OZD ERD 
INSCHAKELEN?

Wij zijn de oplossing voor de eigenrisicodrager.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD ERD: Werkt voor eigen rekening en risico tegen vast tarief!