Whk premie 2022 berekenen

Whk premie 2022 berekenen of controleren? Dat doe je goed! Heb je de Whk beschikking 2022 ontvangen? Controleer deze dan goed en maak indien nodig bezwaar. Zo voorkom je dat je te veel premie voor de Whk afdraagt! Denk bijvoorbeeld aan de juiste indeling qua bedrijfsgrootte of dat je in de juiste sector ingedeeld bent. De indeling qua sector heeft veel invloed op de WGA en ZW premie. Kloppen de aan jou toegerekende WGA– en ZW-uitkeringen aan (ex)werknemers? Je hebt deze kosten van de WGA-uitkering 10 jaar lang!

Let op de Whk-beschikking heeft ook invloed op de WGA verzekering als je eigenrisicodrager bent (ERD).

Zelf de Whk premie berekenen? Lees dan verder!

Waar bestaat de gedifferentieerd premie Werkhervattingskas uit?

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022 bestaat uit:

  • Werkhervattingskas WGA-premie
  • Werkhervattingskas ZW-premie
eigenrisicodrager WGA ERD

Hoe hoog is de Whk premie 2022?

Hoe hoog de premie Whk is hangt af van de sectorindeling en de bedrijfsgrootte.

Invloed sector op gedifferentieerde premie

De sectorindeling is gebaseerd op de SBI-code bij inschrijving KvK. De bedrijfsgrootte is afhankelijk van de totale loonsom van alle medewerkers. De loonsom wordt berekend aan de hand van het aantal medewerkers en het gemiddelde premieplichtig loon. Voor 2022 is het gemiddelde premieplichtig loon: € 35.300,–.

Deze 2 factoren bepalen waar je ingedeeld wordt en de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend. Er zit veel verschil in premies per sector, of je in de sector 43 Zakelijke dienstverlening I wordt ingedeeld of sector 44 Zakelijke dienstverlening II maakt qua premie veel uit;

  • Sector 43 betaalt 0,59% WGA premie en 0,24% ZW premie
  • Sector 44 betaalt 0,36% WGA premie en 0,34% ZW premie

Invloed bedrijfsgrootte op gedifferentieerde premie

Elke werkgever wordt door de Belastingdienst ingedeeld in één van de drie grootteklassen. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend.

Vanaf 2022 ligt de loonsomgrens tussen kleine en middelgrote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer. Voorheen was dit 10 maal. Grote werkgevers betalen een premie die een gewogen gemiddelde is van een sectorale en individuele premie.

Een werkgever wordt aangemerkt als ‘klein’ indien hij een loonsom heeft van ≤ 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland.

Bij een loonsom > 25 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer wordt een werkgever beschouwd als ‘middelgroot’.

Indien de loonsom > 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon is, wordt een werkgever aangemerkt als ‘groot’.

Samengevat voor 2022

  • Kleine werkgevers (tot een totale loonsom van: € 882.500,–)
  • Middelgrote werkgevers (totale loonsom: € 882.500,– tot € 3.530.000,–)
  • Grote werkgevers (totale loonsom groter dan: € 3.530.000,–)

Wanneer je een grote werkgever bent, betaal je geen sectorpremie. De Belastingdienst slaat je echter wel individueel aan voor de uitkeringen WGA en ZW aan (ex-)werknemers.

Hoe hoog de premie is, is dus niet voor iedereen hetzelfde. Van de Belastingdienst heb je een beschikking gekregen waar de hoogte van jouw premie staat. Kijk dus goed naar de sector waar je in bent gedeeld en de bedrijfsgrootte. Om deze gegevens te controleren/vergelijken kun je ook hier het PDF document downloaden: Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2022 . (Bron: De StaatscourantHierin staat een overzicht van alle sectoren en de premies.

Controle beschikking Whk 2022

Het is zinvol om de beschikking Whk 2022 op juistheid te controleren. Jaarlijks gebeurt het dat een aanzienlijk deel van de beschikkingen onjuistheden bevat. Daardoor kan het zijn dat jou bijvoorbeeld ten onrechte een te hoge premie wordt toegerekend. Hierdoor is het mogelijk dat je tot 10 jaar te veel premie betaalt voor de ZW en/of WGA.

Ook kunnen fouten bestaan in de hoogte van de loonsommen die staan opgenomen op de beschikking Whk 2022. Controleer deze gegevens daarom goed en wil je een dubbele check of kijken of je ergens op kan besparen? OZD inkomen kan jou ondersteunen bij de controle van de beschikking Whk 2022, indien je dat wenst. Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

HOE VERZEKERD BEN JIJ
VAN EEN GOED INKOMEN EN LAAG RISICO

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD Inkomen: jouw partner voor een verzekerd inkomen!