Ziektewet uitkering vanuit werkgeversperspectief
Wat je moet weten als werkgever over de ziektewet uitkering

 

Wanneer een werknemer door ziekte niet in staat is om te werken, kan de werkgever te maken krijgen met de ziektewet uitkering. Dit kan zowel financiële als operationele gevolgen hebben voor het bedrijf, en daarom is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat de ziektewet uitkering voor werkgevers inhoudt en hoe deze werkt.

langdurig ziekteverzuim

Wat is de ziektewet uitkering?

De ziektewet uitkering is een uitkering die door het UWV wordt betaald aan werknemers die door ziekte niet in staat zijn om te werken. De uitkering wordt betaald vanaf de eerste dag van ziekte en duurt maximaal 104 weken. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het laatstverdiende loon van de werknemer en bedraagt in de eerste 52 weken 70% van dit loon, en daarna 70% van het minimumloon.

Gevolgen van de ziektewet uitkering voor de werkgever

Wanneer een werknemer ziek wordt, is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Dit betekent dat de werkgever er alles aan moet doen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er aangepast werk moet worden gezocht of dat er een re-integratietraject moet worden gestart.

Daarnaast kan de ziektewet uitkering financiële gevolgen hebben voor de werkgever. In de eerste twee jaar van ziekte is de werkgever namelijk verplicht om het loon van de werknemer door te betalen, tot maximaal 170% van het laatstverdiende loon. Dit kan een flinke kostenpost zijn voor het bedrijf.

ziekteverzuim verzekering

Gevolgen ziektewet uitkering werkgever beperken 

Als werkgever kun je verschillende maatregelen nemen om de gevolgen van de ziektewet uitkering te beperken. Het is bijvoorbeeld verstandig om goede arbeidsomstandigheden te creëren en preventieve maatregelen te nemen om ziekte te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om goede afspraken te maken met de werknemer over de re-integratie en om deze afspraken goed te documenteren.

Ook kun je als werkgever gebruikmaken van de no-riskpolis. Dit is een regeling waarbij de werkgever bij ziekte van de werknemer geen ziektewet uitkering hoeft te betalen en waarbij de werkgever ook geen hogere premie voor de WIA-verzekering hoeft te betalen.

Heb je als werkgever vragen over de ziektewet uitkering of heb je hulp nodig bij de re-integratie van jouw zieke werknemer? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je graag bij met advies en ondersteuning op maat.

ARBODIENST
INSCHAKELEN?

Gezonde medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Meer weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!