SALARISADMINISTRATIE UITBESTEDEN?
OZD SALARIS!

Salarisadministratie uitbesteden op een slimme en voordelige manier?

De medewerkers zijn van groot belang voor jouw organisatie. Ze bepalen mede de groei en veerkracht van het bedrijf. Het is dus belangrijk om de personeels- en salarisadministratie goed te regelen. Door veranderende wet- en regelgeving, omtrent lonen en salarissen, is het steeds lastiger om de loonadministratie zelf te doen. Daarnaast gaat het je ook meer tijd kosten als het bedrijf groeit en meer personeel heeft.

Salarisverwerking is een specialisme geworden en niet iets om er even bij te doen. OZD salaris neemt deze werkzaamheden graag uit handen. Wij hebben de specialisten in dienst die de salarisadministratie kunnen doen. Hierdoor kan jij je op andere belangrijke zaken richten.

eigenrisicodrager WGA ERD

SALARISVERWERKING EEN DRUK OP DE KNOP?

De salarisverwerking is niet een kwestie van een druk op de knop. Er dient rekening gehouden te worden met fiscale en sociale wetgeving. Maar ook met CAO- en arbeidsrechtelijke zaken.

De werknemers moeten er blind op kunnen vertrouwen dat hun salarisstrook correct is en op tijd verwerkt wordt. Het niet tijdig doorvoeren van de salarissen door tijdgebrek of door het uitvallen van je salarisadministrateur, kan zorgen voor een breuk in het vertrouwen bij je medewerkers.

Onze specialisten zijn pro-actief en adviseren je over eventuele kansen en mogelijkheden op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld cafetariamodellen of autoregelingen. Onze salarisadministrateurs weten welke besparingen je kunt realiseren op het gebied van loonheffingen. Of welke risico’s je loopt wanneer fiscale en sociale wetten niet juist worden toegepast. Zowel voor de besparingen als de risico’s geldt dat een klein bedrag vermenigvuldigd moet worden met het aantal personeelsleden. Hierdoor kan iets kleins alsnog een groot bedrag worden.

 

OZD SALARIS ZORGT VOOR:

  • Kwaliteit door jarenlange ervaring en kennis
  • Rust door deskundige arbeidsverlichting
  • Zekerheid en continuïteit door professionele service
  • Besparing op tijd en kosten door efficiëntie
  • Start nu met de focus op de mensen in plaats van de rompslomp!

“Tijdens turbulente tijden van organisatorische veranderingen liet de adviseur van OZD zien dat ze in staat zijn het project te beheren en succesvol af te ronden. Hun vermogen om organisatie doelen te vertalen naar strategisch HR beleid biedt de organisatie en haar medewerkers grote toegevoegde waarde.”

SALARISADMINISTRATIE
UITBESTEDEN?

Blije medewerkers dragen bij aan een gezonde organisatie.
Wil jij weten wat in jouw situatie het beste is?
Neem vrijblijvend contact met ons op!

OZD salaris: jouw partner voor salarisadministratie!