Business Events Personeel
OZD personeel!

3 events voor managers, HR medewerkers en ondernemers met personeel

De wereld veranderd continue en is onderhevig aan allerlei zaken waar we niet altijd invloed op hebben. Het bedrijfsleven en het hebben van personeel is ook continue onderhevig aan deze invloeden. Arbeidsjurist Frank Troost en bedrijfsconsultant vitaliteit en gezondheid Igor Gootjes nemen jou in 3 events mee op hun kijk op gebied van;

Arbeidsongeschiktheid.
De vitaliteit van jouw organisatie.
Binden en behouden van personeel.

duurzame inzetbaarheid
eigenrisicodrager ziektewet 3

Arbeidsongeschiktheid event 1

In ieder bedrijf komt verzuim voor. De begeleiding van ziek personeel kost veel tijd en komt precies.

Hoe “voorkom” je zieke medewerkers?
Aandacht door te investeren in mensen op gebied van persoonlijke (gezondheid en vitaliteit) en professioneel leiderschap. Aandacht besteden aan de gezondheid van je medewerkers is erg belangrijk maar waar begin je? Evengoed is het belangrijk om personeel dat ziek wordt bij je, adequaat en professioneel te begeleiden tijdens en naar hun herstel. Dat is je wettelijke verplichting. Zo voorkom je bovendien hoge(re) directe en ‘verstopte’ ziekteverzuimkosten. En straft UWV je later niet af, wat nog meer kosten voorkomt. Al met al ben je zo ook goed voor je zieke personeel. Een goede werkgever dus.

De vitaliteit van jouw organisatie event 2

Vitaliteit heeft grote voordelen. Zowel voor medewerkers als de organisatie. Vitale medewerkers voelen zich beter en gelukkiger, scoren lager op burn-outklachten en zijn minder geneigd om de organisatie te verlaten.

Een vitale organisatie een vitale medewerker?

Tijdens deze workshop gaan we in op wat is vitaliteit is en hoe je vitaliteit bij jezelf en je medewerkers verhoogt. Wat betekent dat voor je organisatie en hoe meet je de vitaliteit onder je medewerkers?
Tevens gaan we in op hoe de wet en (collectieve) regelingen je ondersteunen om je personeel vitaal te houden. Denk aan arbobeleid en duurzame inzetbaarheid.
langdurig ziekteverzuim
duurzaam inzetbaarheid personeel

Binden en behouden van je personeel event 3

Vrijwillig verloop is aan de orde van de dag.  Uit onderzoek is gebleken dat een vertrekkende medewerker al snel gemiddeld €28.000 euro kost.

Hoe ‘voorkom’ je vrijwillig verloop?
Het binden behouden van je medewerkers om de processen en marges in jouw bedrijf te kunnen blijven continueren is belangrijker dan ooit, zeker gezien de huidige krappe arbeidsmarkt. Met het 7 stappenplan kan jij het verloop in jouw bedrijf aanzienlijk verminderen.

Weet ook welke regelingen bestaan om personeel te binden en te behouden, inclusief je oudere medewerkers. Niet alleen cao’s bieden daarvoor verschillende mogelijkheden. En onderschat ook niet hoe je zelf relatief makkelijk en goedkoop het werken in jóuw bedrijf leuker, aantrekkelijker en dus duurzamer kunt maken.

De Sprekers

Frank Troost spreker OZD personeel event

Frank Troost (51 jaar) is in 2021 als jurist arbeids- en privacyrecht voor zichzelf begonnen. Onder de naam Troost Arbeidsrecht. In en vanuit Emmeloord als ZZp’er werkt Frank samen met de Raadgevers Flevoland, een landelijk juristen netwerk met als werkgebied Flevoland.

Na dienstverbanden bij ondermeer een advocatenkantoor heeft hij bij grote en kleine bedrijven oplossingen gerealiseerd bij uitdagingen met personeel. Liever nog voorkómt problemen met personeel, want voorkomen is beter dan…..

Frank heeft ruime juridische en praktische expertise en ervaring bij de begeleiding van ziek personeel en hun re-integratie en in soms noodzakelijke ontslagtrajecten. Daarnaast heeft Frank veel advieservaring op gebied van binden en behouden van personeel. En bijgedragen aan het vitaal houden van organisaties

Niemand maakt hem dus nog iets wijs over bijvoorbeeld het Plan van Aanpak, een loonsanctie voor de medewerker of van UWV, re-integratie 2e spoor of de (compensatie van) een transitievergoeding.

Igor Gootjes spreker OZD personeel event

Igor Gootjes is ondernemer sinds 2011 in vitaliteit en gezondheidsbranche. Met zijn jarenlange ervaring als trainer, coach en bedrijfsconsultant weet hij wat het effect van een energiek en gelukkig leven is op mensen. Naast het individueel coachen van mensen op persoonlijk en professioneel leiderschap weet hij groepen (ondernemers en medewerkers) te inspireren en te motiveren om op een duurzame manier aan de slag te gaan met hun persoonlijke doelen.
OZD Training heeft diverse trainingen beschikbaar om de persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van je medewerker te ondersteunen. Of voorlichting in de vorm van een microtraining om je medewerkers te instrueren op bedrijfsspecifieke risico’s. Hierdoor creëren we bewustwording en kan iedere werknemer zijn gewenste kwaliteit van leven verhogen. Dit met als gevolg duurzaam inzetbaar personeel met een laag ziekteverzuim en een hoge arbeidsproductiviteit.
OZD Training is een onderdeel van OZD Personeel.

Plaats OZD personeel event

CONTACT INFORMATIE

Deelwerk NOP
Randweg 25, 8304 AS Emmeloord


M: igor@ozdtraining.nl

T: 0648271486